2011-05-04 14:16:42

Kursy Fundacji Protetyka

Fundacja Rozwoju Protetyki Stomatologicznej zaprasza w najbliższym czasie na następujące kursy:

2011.05.05. godz. 09:30

Specjalistyczne leczenie protetyczne pacjentów z rozpoznanym starciem patologicznym

Prowadzący: dr M. Pihut, dr J. Loster
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Koszt uczestnictwa: 500,00 zł
Punkty edukacyjne: 6

2011.05.11. godz. 09:30

Zastosowanie protez szkieletowych oraz iverdenture – kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych oraz zatrzaskach korzeniowych

Prowadzący: lek. stom. Wacław Steczko, tech. Dariusz Stefaniak
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Koszt uczestnictwa: 500,00 zł
Punkty edukacyjne: 6

2011.05.24. godz. 09:30

Zaopatrzenie natychmiastowe w leczeniu protetycznym

Prowadzący: dr J. Loster, dr K. Gronkiewicz
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Koszt uczestnictwa: 500,00 zł
Punkty edukacyjne: 6

2011.05.31. godz. 09:30

Leczenie protetyczne zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego. Pokaz stosowania szyn relaksacyjnych.

Prowadzący: dr M. Pihut, dr A. Wieczorek, dr J. Loster
Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Punkty edukacyjne: 12

2011.06.06. godz. 09:30

Korony całoceramiczne

Prowadzący: dr Krzysztof Gronkiewicz
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Punkty edukacyjne: 6

2011.06.17.godz. 09:30

Protetyka wieku rozwojowego

Prowadzący: dr W. Stós, lek. stom. M. Rumińska
Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Stanisław Majewski
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Punkty edukacyjne: 6

2011.06.21. godz. 09:30

Fizjoterapeutyczna metoda wspomagająca leczenie zaburzeń morfologiczno-czynnościowych

Prowadzący: dr M. Pihut, mgr P. Kazana
Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Stanisław Majewski
Miejsce: Instytut Stomatologii UJ, Kraków, ul. Montelupich 4
Punkty edukacyjne: 6Więcej informacji i zapisy:

Fundacja Rozwoju Protetyki Stomatologicznej
31-155 Kraków, ul. Montelupich 4/147
tel.: 12 421 18 87, fax: 12 421 21 07
www.fp-edu.com.pl