Poradnik Stomatologiczny, 2010,X,9; 331

Czy w gabinetach stomatologicznych w prywatnej klinice stomatologicznej istnieje obowiązek założenia baterii bezdotykowych na ciepłą i zimną wodę?

Alicja Brzezińska,


ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska,
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Przepisy nie nakładają obowiązku montowania baterii bezdotykowych na ciepłą i zimną wodę w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Uzasadnienie

Przepisy sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące gabinetów stomatologicznych oraz wykonywanych w nich świadczeń określają dwa akty wykonawcze: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych (Dz. U. Nr 37, poz. 197) – dalej r.b.h. – oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) – dalej r.s.w.

Paragraf 2 ust. 1 pkt 13 r.s.w. dotyczący wymagań ogólnych fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarz stomatolog może wykonywać praktykę ustala, że w pomieszczeniu, w którym przewiduje się wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinna być umywalka i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną. Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej ustala wykaz niezbędnego wyposażenia, w które musi być wyposażony gabinet stomatologiczny, jednakże nie nakłada obowiązku montowania baterii bezdotykowych. Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej również takiego obowiązku nie wprowadza.

Faktem jest natomiast, że prywatne kliniki bez jakiegokolwiek obowiązku montują w gabinetach baterie bezdotykowe na wodę oraz bezdotykowe pojemniki na mydło.

Uwagi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) utraciło moc, niemniej jego stosowanie jest oparte o komunikat Ministra Zdrowia dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2010 r.
Stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.