polskienglishgermany

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną,
w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję - resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię - chirurgia przyzębia, protetykę - chirurgia przedprotetyczna, czy - implantologię.
W naszym Centrum jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego.
Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, przy użyciu specjalistycznej aparatury do znieczuleń miejscowych - The Wand.

ZNIECZULENIA

Rzeczą dla nas najważniejszą jest zapewnienie naszym pacjentom pełnego komfortu w czasie trwania całego zabiegu.
Dlatego wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej w naszym Centrum są wykonywane w znieczuleniu, z użyciem tylko preparatów uznawanych na świecie jako najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze.

OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW

Ten typ ekstrakcji zarezerwowany jest przede wszystkim dla pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych. Ząb zatrzymany to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w ustach lub widoczny częściowo). Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości. Usuwa się je wówczas dlatego, że mogą być przyczyną powstania tzw. torbieli zawiązkowej, która rosnąc mogłaby osłabić kość żuchwy i doprowadzić do jej złamania. Poza tym na podłożu torbieli może powstać szkliwiak torbielowaty, który jest guzem mogącym ulec zezłośliwieniu.
Zabieg przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym i jeśli są wskazania - w osłonie antybiotykowej. Polega on na nacięciu błony śluzowej nad zatrzymanym lub częściowo zatrzymanym zębem, odwarstwieniu płata błony śluzowej i usunięciu za pomocą specjalnego frezu, pokrywającą ząb blaszkę kostną. Następnie usuwamy ząb i zaszywamy ranę. Zabieg trwa zazwyczaj 20-60 minut. Szwy zdejmuje się po siedmiu dniach.
Zabieg dłutowania "zęba mądrości" przeprowadzany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym. Jednak często jest on wykonywany w tzw. sedacji /z udziałem anestezjologa/ która polega na jednoczesnym podawaniu znieczulenia miejscowego / w ograniczonej ilości/ oraz dożylnego podawania środków uspokajających i przeciwbólowych.
Dzięki takiemu rodzajowi znieczulenia pacjent nie pamięta przebiegu samego zabiegu, mając zapewniony większy komfort.

CHIRURGICZNE LECZENIE ZMIAN OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH I RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

Zmiany okołowierzchołkowe są to procesy patologiczne powstające w wyniku chorób miazgi zęba bądź w zębach nieprawidłowo przeleczonych kanałowo. Na podłożu tych zmian może powstać torbiel korzeniowa. Torbiel poprzez wzrost powoduje niszczenie kości wokół korzeni, co w konsekwencji może doprowadzić do destabilizacji zęba i konieczności jego usunięcia. Resekcja korzenia polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych. Procedura ta stwarza warunki do prawidłowej odbudowy kości w miejscu usuniętych zmian chorobowych. Odbudowę tę można wspomóc i przyspieszyć poprzez zastosowanie materiału pobudzającego odbudowę kości co powoduje, że zabieg staje się bardziej przewidywalny. Postępowanie to w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem (skuteczne w ok. 95%). Jednakże, w związku z ogromnym postępem technik endodontycznych (nowoczesne narzędzia do opracowania kanałów, mikroskopy), zabiegi te są stosowane coraz rzadziej.

W jakich przypadkach decydujemy się na zabieg resekcji:
- gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego zęba do wierzchołka fizjologicznego korzenia (nieprawidłowa budowa anatomiczna, "zarośnięcie" kanału korzeniowego);
- zastosowane leczenie zębów nie cofa zmian zapalnych wokół korzenia zęba;
- konieczne jest powtórne leczenie endodontyczne, podczas gdy kanał jest wypełniony twardym materiałem - np. cementem
- w interesującym nas zębie wykonane jest już uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej.

HEMISEKCJA I RADEKTOMIA

W sytuacji, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego jednego z korzeni lub jeśli przy jednym z korzeni występują zmiany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu stosujemy zabieg odcięcia całego problematycznego korzenia (radektomia) lub też usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni (hemisekcja)- pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej.

CHIRURGIA PRZEDPROTETYCZNA

Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, umożliwiające wykonanie możliwie najbardziej funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. W jej zakres wchodzą m.in. usunięcie zębów ze wskazań protetycznych, wyrównanie zniekształceń i usunięcie zmian chorobowych kości i tkanek miękkich. Odrębne zagadnienie to działania mające na celu przygotowanie miejsca pod wszczepienie implantów - zabiegi odbudowujące kość (augumentacja wyrostka zębodołowego), czy zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Znajdują tu zastosowanie specjalne materiały kościozastępcze (pobudzające wytwarzanie tkanki kostnej) (np.Bio-oss i Bio-guide).